Service

Alla serviceuppdrag utförs med kunskap, omsorg och ansvar enligt våra utfästelser och med VVS-branschens garantier. Vi utför service, installation och kontroll inom följande områden:
  • Oljebrännare (vi är auktoriserade installatörer av oljebrännare)
  • Pannservice, pumpar
  • Radiatorer/ventiler
  • Sanitet/armaturer
  • Varmvattenberedare
  • Felsökning

Service

Vill Ni ha kvalitet på Era utförda servicearbeten kan Ni med förtroende vända Er till oss. Vår strävan har hela tiden varit att vi ska hålla en hög kvalitet och en hög servicenivå. 

Installation

Vi installerar våra produkter med högsta noggrannhet för att Ni skall få en lång och bekymmersfri livslängd på Ert aggregat. Vi har auktorisation när det gäller oljebrännare. 

Kontroll

När vi kontrollerar installationen kan Ni med säkerhet veta att det är rätt utfört. Vi prioriterar fortbildning inom kontrollverk-samheten. Detta sker genom kontinuerlig utbildning.